Ouders

Ouders en jeugdigen hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs (voor hun kind) informatie nodig die toegankelijk en begrijpelijk is. Ze worden desgewenst ondersteund, zodat zij samen met school en samenwerkingsverband tot een zo passend mogelijk onderwijsaanbod komen. Elke regio is anders en elke persoonlijke situatie is anders. Het is daarom belangrijk dat ouders en jeugdigen in de eigen omgeving gezien, gehoord en geholpen worden. In elk samenwerkingsverband is daarom een ouder- en jeugdsteunpunt. Ouders en jeugdigen vinden daar informatie over en steun bij passend onderwijs. 

Op deze pagina vind je antwoorden op vragen die ouders hebben over passend onderwijs op de middelbare school. De informatie is opgebouwd middels 10 hoofdvragen. Door hierop te klikken worden de deelvragen met de bijbehorende antwoorden zichtbaar. Er is ook een video beschikbaar waarin passend onderwijs uitgelegd wordt. Naast onderstaande informatie is het ook mogelijk om contact op te nemen met het ouder- en jeugdsteunpunt.

Wat als mijn kind jeugdhulp nodig heeft op school?

Soms bestaat een deel van de extra hulp van je kind uit jeugdhulp. Zoals een eigen begeleider in de klas. Scholen en gemeenten werken dan samen door te zorgen voor arrangementen en maatwerk. Samenwerkingsverbanden maken daarover eens in de vier jaar afspraken met alle gemeenten in hun regio. Je kunt als ouder bij jouw gemeente ook zelf vragen om jeugdhulp. Als jouw kind jeugdhulp nodig heeft om goed passend onderwijs te krijgen, dan staat hierover informatie in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Daarin staat wat voor zorg of hulp je kind nodig heeft en hoe dat geregeld wordt. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief?’. Kinderen en jongeren hebben ook hierover het recht om mee te praten en hun mening te geven.

Wat is een ouder- en jeugdsteunpunt?

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt. Het is er om jou als ouder te helpen en werkt onafhankelijk.

Begrippenlijst