Over ons

Het ouder- en jeugdsteunpunt

Ouders en jeugdigen hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs (voor hun kind) informatie nodig die toegankelijk en begrijpelijk is. Ze worden desgewenst ondersteund, zodat zij samen met school en samenwerkingsverband tot een zo passend mogelijk onderwijsaanbod komen. Elke regio is anders en elke persoonlijke situatie is anders. Het is daarom belangrijk dat ouders en jeugdigen in de eigen omgeving gezien, gehoord en geholpen worden.

In elk samenwerkingsverband is daarom een ouder- en jeugdsteunpunt. Ouders en jeugdigen vinden daar informatie over en steun bij passend onderwijs. Het ouder- en jeugdsteunpunt helpt het beleid in het samenwerkingsverband door de ervaringen die opgedaan worden. Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt.

Pijlers ouder- en jeugdsteunpunt

Informeren
Het ouder- en jeugdsteunpunt biedt gevalideerde en objectieve informatie over passend onderwijs, zowel in het algemeen (landelijk gelijke informatie) als regionaal. De opgenomen informatie bestaat uit de rechten en plichten van ouders, jeugdigen en onderwijs bij passend onderwijs, de mogelijkheden die de scholen qua ondersteuning bieden en de mogelijkheden voor passend onderwijs in de regio.

Steunen
Het ouder- en jeugdsteunpunt biedt advies, ondersteuning en begeleiding aan ouders en jeugdigen bij passend onderwijs. Het steunpunt is een onafhankelijk werkend orgaan en met en namens ouders en jeugdigen opgesteld.

Signaleren
Het ouder- en jeugdsteunpunt bundelt periodiek de signalen vanuit de ervaringen en brengt deze onder de aandacht van het bestuur van het samenwerkingsverband. Door structureel en systematisch de signalen te inventariseren worden de samenwerkingsverbanden in de mogelijkheid gesteld de beleidsvorming van passend onderwijs zo nodig aan te passen. Daarnaast helpt het signaleren ook voor de (door)ontwikkeling van het steunpunt zelf.

Samenwerking

Het ouder- en jeugdsteunpunt Zuidoost-Brabant is een samenwerking tussen de samenwerkingsverbanden SWV Helmond-Peelland VO en RSV PVO Eindhoven Kempenland. Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen de scholen voor (voortgezet) onderwijs en de scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs in een bepaalde regio. Een samenwerkingsverband heeft als opdracht ervoor te zorgen dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in die regio passend onderwijs krijgen. Dat betekent dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.

Bij Samenwerkingsverband (SWV) Helmond-Peelland VO horen alle scholen voor voortgezet onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs in de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende (postcode 5591), Helmond, Laarbeek en Someren. Meer informatie vind je op de website van het samenwerkingsverband: https://www.swvhelmondpeellandvo.nl/.

Bij Regionaal Samenwerkingsverband (RSV) Passend voortgezet onderwijs (PVO) Eindhoven Kempenland horen alle scholen voor voortgezet onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs in de gemeenten Best, Bergeijk, Bladel, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende (postcodes 5595 & 6029), Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel- De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Meer informatie vind je op de website van het samenwerkingsverband: https://www.swveindhovenkempenland.nl/.