Over ons

Ontstaan ouder- en jeugdsteunpunt

Het ouder- en jeugdsteunpunt regio Zuidoost-Brabant is ontwikkeld door twee samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs:

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO

Hieronder vallen alle scholen voor voortgezet onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs in de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende (postcode 5591), Helmond, Laarbeek en Someren.
Meer informatie over dit samenwerkingsverband vind je op de website: https://www.swvhelmondpeellandvo.nl/.

Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland (RSV PVO)

Hieronder vallen alle scholen voor voortgezet onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs in de gemeenten Best, Bergeijk, Bladel, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende (postcodes 5595 & 6029), Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel- De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Meer informatie over dit samenwerkingsverband vind je op de website: https://www.swveindhovenkempenland.nl/

De samenwerkingsverbanden hebben als opdracht om in hun regio alle leerlingen in het voortgezet onderwijs passend onderwijs te bieden. Dat betekent dat er gezocht wordt naar een passende plek voor leerlingen aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Om ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren hebben beide samenwerkingsverbanden hun krachten gebundeld in het ouder- en jeugdsteunpunt.

Pijlers ouder- en jeugdsteunpunt

Informeren
Het ouder- en jeugdsteunpunt biedt gevalideerde en objectieve informatie over passend onderwijs, zowel in het algemeen (landelijk gelijke informatie) als regionaal. De opgenomen informatie bestaat uit de rechten en plichten van ouders, jeugdigen en onderwijs bij passend onderwijs, de mogelijkheden die de scholen qua ondersteuning bieden en de mogelijkheden voor passend onderwijs in de regio.

Steunen
Het ouder- en jeugdsteunpunt biedt advies, ondersteuning en begeleiding aan ouders en jeugdigen bij passend onderwijs. Het steunpunt is een onafhankelijk werkend orgaan en met en namens ouders en jeugdigen opgesteld.

Signaleren
Het ouder- en jeugdsteunpunt bundelt periodiek de signalen vanuit de ervaringen en brengt deze onder de aandacht van het bestuur van het samenwerkingsverband. Door structureel en systematisch de signalen te inventariseren worden de samenwerkingsverbanden in de mogelijkheid gesteld de beleidsvorming van passend onderwijs zo nodig aan te passen. Daarnaast helpt het signaleren ook voor de (door)ontwikkeling van het steunpunt zelf.

Onafhankelijk en objectief

Het steunpunt werkt onafhankelijk. De website is ontwikkeld in samenspraak met ouders. De informatie is onpartijdig en gecontroleerd op juistheid.

Wat wil het ouder- en jeugdsteunpunt bereiken?

* Ouders en leerlingen goede en juiste informatie bieden over passend onderwijs in het algemeen in de regio Zuidoost-Brabant.
* Ouders en leerlingen ondersteunen met advies en begeleiding rondom passend onderwijs.
* Ervaringen van ouders, leerlingen en het onderwijs zelf gebruiken om het steunpunt te verbeteren. Ook kunnen de samenwerkingsverbanden deze    ervaringen gebruiken om hun beleid en werkwijze aan te passen, als dit wenselijk is.