Mag ik school vragen om informatie over mijn kind?

De school houdt informatie bij over jouw kind. Zeker als je kind extra hulp krijgt. Informatie uit het leerlingvolgsysteem, het leerlingdossier en het ontwikkelingsperspectief (OPP) mag je als ouder bij de school opvragen. Volgens de wet heb je recht op een kopie van alle informatie die over je kind wordt bijgehouden. Als je kind 16 jaar of ouder is, moet je kind daar toestemming voor geven.