Wat als ik al weet dat mijn kind extra hulp nodig heeft?

Soms weet je al voordat je kind naar de middelbare school gaat, dat hij of zij extra hulp nodig heeft. Het is goed om dit te vertellen als je je kind bij een school aanmeldt. Juist als je kind extra ondersteuning nodig heeft, is het verstandig om op tijd te zoeken naar een passende school. Je gaat dus op zoek naar informatie, zodat je weet wat een school voor jouw kind kan doen.

Informatie geven

Ook de school heeft informatie nodig. Die gebruikt ze om te bepalen welke ondersteuning jouw kind nodig heeft. Als dit duidelijk is, bekijkt de school of ze de juiste hulp kan bieden. Daarna bepaalt de school of je kind ingeschreven wordt. Een aanmelding is dus niet hetzelfde als een inschrijving. De school vraagt jou om informatie over je zoon of dochter te delen. Bespreek dit ook met je kind en leg uit waarvoor het bedoeld is.

De volgende zaken zijn goed om te weten:
* Je hoeft niet het hele verslag van een onderzoek aan de school te geven. Misschien wil je dat liever niet, bijvoorbeeld omdat er ook informatie over    andere mensen instaat. Je kunt ook een deel van het verslag aan de school geven, of alleen een samenvatting.
* De school vraagt misschien om contact met een behandelaar van je kind. Hierover kun je altijd vragen stellen. Welke informatie heeft de school    nodig, en waarom? Wie kan deze informatie straks allemaal lezen? En kun jij zelf die informatie ook geven?

De school vraagt altijd eerst toestemming aan jou. En aan je kind, als het 16 jaar of ouder is. De school mag zonder die toestemming niet over jouw kind praten met mensen buiten de school. De school moet ook toestemming vragen om een verslag van een onderzoek te mogen lezen. Het is wel belangrijk dat de school van jou genoeg informatie krijgt om te kunnen onderzoeken wat je kind nodig heeft. Meer over het delen van informatie met de school lees je bij de vraag ‘Welke informatie moet ik delen met de school?’.

Het onderzoek

Als er voldoende informatie is, start de school met het onderzoek. Dit houdt in dat de school bekijkt welke hulp jouw kind nodig heeft en of de school dit kan bieden. Het onderzoek duurt meestal zes weken. Het kan ook gebeuren dat er meer tijd nodig is voor het onderzoek. Dan mag de school vier weken extra tijd gebruiken. Van het onderzoek maakt de school een verslag. Je kunt vragen om een kopie van dit verslag.

Een nieuwe school heeft zorgplicht vanaf het moment van aanmelding. Dat blijft zo, ook als de school jouw kind niet kan inschrijven. Als je kind van school gaat wisselen heeft de oude school zorgplicht tot je kind staat ingeschreven op de nieuwe school.