Handige links

Ouders en onderwijs
Deze website is bedoeld voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Het is een informatiepunt voor ouders, een gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs.

Passend onderwijs
Op deze website is informatie te vinden over passend onderwijs voor ouders, leraren, gemeenten en samenwerkingsverbanden en over de samenwerking met gemeenten en jeugdhulp.

Balans digitaal
Dit is de belangenvereniging voor ouders van een kind met ontwikkelproblemen bij leren/gedrag. Deze website heeft ook een kennisbank.

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Zij gaan dus net iets breder dan onderwijs, en richten zich ook op opvoeden.

Onderwijsconsulenten
Onderwijsconsulenten biedt ouders begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van geschikt onderwijs voor hun kind.

Oudersteunpunt SWV Helmond-Peelland PO
Het oudersteunpunt van SWV Helmond-Peelland PO geeft antwoorden op de vragen over passend onderwijs voor leerlingen uit het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs in de regio Helmond en De Peel.

Oudersteunpunt SWV PO De Kempen
Het oudersteunpunt van SWV PO De Kempen geeft antwoorden op de vragen over passend onderwijs voor leerlingen uit het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs in de regio De Kempen.

Geschillencommissie Passend Onderwijs                                                                                                                                                                                    Een ouder kan een zaak bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs indienen wanneer hij/zij een geschil met de school heeft.