Met wie mag school informatie over mijn kind bespreken?

De schoolleiding, docenten en natuurlijk jij als ouder mogen gegevens over jouw kind inzien. Jullie mogen deze informatie met elkaar bespreken. De Onderwijsinspectie mag altijd, zonder toestemming, om informatie over kinderen vragen om te onderzoeken of een school zijn werk goed doet.

Wanneer toestemming ouders nodig?

Als de school informatie wil van een zorgverlener van jouw kind (binnen of buiten de school) is altijd jouw toestemming nodig. Bijvoorbeeld informatie van een dyslexiebehandelaar. Dit geldt ook als de school om een onderzoek vraagt en dit onderzoek betaalt. De school moet jou vragen om toestemming voor het onderzoek. Je mag als ouders na het onderzoek altijd als eerste het verslag lezen. En je mag beslissen of het verslag ook naar de school mag. En of de onderzoeker het onderzoek mag bespreken met de school.

Als je kind naar een andere school gaat, maakt de school een onderwijskundig rapport. Lees hierover meer bij ‘Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?’. De school deelt dit onderwijskundig rapport met jou. Zodat jij weet welke informatie naar de nieuwe school gaat. Soms ben jij of is je kind het niet eens met wat er in het onderwijskundig rapport staat. Vraag dan aan de school of ze erbij zetten wat jij of je kind ervan vindt.

Wanneer toestemming kind nodig?

Als je kind 16 jaar wordt, verandert er veel rondom de toestemming. In elke situatie die hierboven is beschreven, is toestemming van je kind noodzakelijk. Dit gaat dus onder meer over zaken bespreken met school, het verzamelen van informatie, het uitvoeren van een onderzoek, het lezen van een onderwijskundig rapport en het delen van informatie uit onderzoeksverslagen.