Wat is leerplicht?

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze verplicht naar school moeten. De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar waarin je kind 16 jaar wordt. Als je kind dan nog geen diploma heeft, valt je kind niet meer onder de leerplicht maar wél onder de kwalificatieplicht. Dit betekent dat je kind een startkwalificatie moet halen. Dit is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Wie onder de startkwalificatieplicht valt, moet tot 18 jaar onderwijs volgen.