Welke informatie moet ik delen met school? En school met mij?

Heeft je kind behoefte aan extra ondersteuning? Dan heeft de school informatie nodig om te onderzoeken welke hulp dat moet zijn. In het onderwijskundig rapport van de vorige school staan al bepaalde gegevens. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?’. Soms wil de school extra informatie, bijvoorbeeld verslagen van onderzoeken. Of men wenst contact met de oude school of met een zorgverlener van jouw kind. Extra informatie opvragen mag alleen als jij hier toestemming voor geeft. En als je kind (vanaf 16 jaar) zelf toestemming geeft. Voordat je hierover een besluit neemt, kun je vragen stellen. Bijvoorbeeld: waarom heeft de school deze informatie nodig? En welke mensen gaan deze informatie lezen?

Vind je het vervelend om het hele verslag van een onderzoek van jouw kind aan de school te geven? Bijvoorbeeld omdat er ook informatie over anderen in staat? Je kunt ook een deel van het verslag aan de school geven: alleen de samenvatting en het advies.