Kan ik mijn kind bij meer scholen aanmelden?

Dat kan. Maar dat moet je wel vertellen bij de aanmelding. Je moet ook vertellen op welke school jij jouw kind het liefst wil inschrijven. Die school heeft dan de zorgplicht.
De school heeft zorgplicht vanaf het moment van aanmelden en zorgt, indien noodzakelijk, voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. Na aanmelding onderzoekt de school of zij jouw kind de ondersteuning kan bieden en of zij jouw kind toelaat.