Wat als mijn kind (misschien) een andere school nodig heeft?

Soms vindt de school dat een andere school een betere plek is voor jouw kind. Dat kan al bij het aanmelden zijn, maar ook als je kind al op school zit. De school zegt bijvoorbeeld dat het de extra ondersteuning die jouw kind nodig heeft niet kan geven. Of de school denkt misschien dat een kleine rustigere klas geschikter is voor jouw kind. Welke hulp jouw kind precies nodig heeft, moet in een ontwikkelingsperspectief (OPP) staan. Hierover overlegt de school altijd met jou. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?’.

In het ontwikkelingsperspectief kan staan dat het voor jouw kind beter is dat het naar een andere school gaat, en waarom. Tot je kind meerderjarig is (18 jaar) moet jij als ouder het eens zijn met het ontwikkelingsperspectief. Dat heet instemmingsrecht. Ook kinderen en jongeren hebben het recht om hierover mee te praten en hun mening te geven.

Op zoek naar de beste plek

Wanneer je als ouder het advies van de school volgt, gaan jullie samen op zoek naar de beste plek voor jouw kind. Je kind blijft gewoon ingeschreven op school totdat er een andere school is gevonden waar je kind kan worden ingeschreven. De school heeft namelijk een zorgplicht tot het moment waarop jij je kind aanmeldt op een andere school. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is zorgplicht?’.

Bij de zoektocht naar een andere school zijn er verschillende mogelijkheden:

* Een middelbare school in het voorgezet onderwijs (vo) die meer of andere extra hulp kan geven.
* Een middelbare school in het voortgezet onderwijs (vo) met een ander niveau.
* Een middelbare school in het Voortgezet speciaal onderwijs (vso).
* Een middelbare school in het praktijkonderwijs(pro).

Om naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs te kunnen, is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Bij een overstap moet de school waar je kind op zit, deze verklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband in jullie regio. Het samenwerkingsverband beslist of je kind ‘toelaatbaar’ is, oftewel recht heeft op een plek in het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. Met de toelaatbaarheidsverklaring kun je je kind aanmelden. Uiteindelijk mag de nieuwe school beslissen of je kind toegelaten wordt.