Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?

De school waar je kind vandaan komt, moet informatie over je kind aan de nieuwe school geven. Elke school is verplicht om een onderwijskundig rapport te maken als een leerling naar een andere school gaat. Deze nieuwe school kan een school voor voortgezet onderwijs zijn of een school voor gespecialiseerd onderwijs, zoals voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro).

Het onderwijskundig rapport omvat vijf onderdelen:
* Administratieve gegevens, zoals naam en geboortedatum
* Leerresultaten en schooladvies
* Sociale en emotionele ontwikkeling en gedrag
* Informatie over begeleiding
* Of je kind vaak niet op school is geweest

De school stelt het onderwijskundig rapport op, maar jij mag vragen of ze er jouw opmerkingen bij zetten. En als je kind 16 jaar of ouder is, kunnen er ook opmerkingen van je kind in het rapport opgenomen worden. Lees hierover meer bij de vraag ‘Met wie mag de school informatie over mijn kind bespreken?’.