Mag de school met mijn kind praten zonder dat ik daarbij ben?

Als je kind dat zelf aankan en ook prettig vindt, kan de school prima een gesprek met je kind voeren over hoe het gaat. Alleen als er beslissingen moeten worden genomen, of afspraken gemaakt, kan dat niet zonder dat jij daar als ouder bij bent, tot je kind meerderjarig is. Als je kind aangeeft dat hij of zij liever niet alleen met de school praat, kun je dat bij de school aangeven en daar afspraken over maken. Voordat je kind 16 jaar is, mag er zonder jouw toestemming en bijzijn niet over medische gegevens worden gesproken. Het is belangrijk hierover goede en duidelijke afspraken met de school te maken zodat er geen misverstanden ontstaan. Als je kind 16 jaar of ouder is, moet je kind zelf om toestemming worden gevraagd voor het delen van gegevens.