Wat is een ondersteuningsplan?

In een samenwerkingsverband werken alle scholen in een regio samen om te zorgen dat er in die regio passend onderwijs is voor ieder kind. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staan de afspraken die in jouw regio zijn gemaakt over extra ondersteuning. De ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden Helmond-Peelland VO en RSV PVO Eindhoven Kempenland zijn terug te vinden op de websites. Meer over extra ondersteuning lees je bij de vraag ‘Wat is extra hulp/ondersteuning?'.