Handelingsdeel

Het handelingsdeel is onderdeel van het ontwikkelingsperspectief. Dit is een plan voor het extra ondersteunen van een individuele leerling. In het handelingsdeel staat welke extra hulp de leerling krijgt om de doelen in het ontwikkelingsperspectief te bereiken.