Wanneer heeft een school zorgplicht?

De zorgplicht van de school begint op het moment dat jij jouw kind schriftelijk aanmeldt. De zorgplicht blijft bestaan tot er een andere school is waar jij jouw kind aanmeldt. Alleen ouders kunnen een kind aanmelden. Lees hierover meer bij de vraag ‘Hoe meld ik mijn kind aan op een school?

In de volgende situaties heeft de school géén zorgplicht:

  • Als de school (per leerjaar en niveau) vol is. Dit moet dan gelden voor álle aanmeldingen en dus niet alleen voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Op de website van de school moet staan dat niemand zich meer kan aanmelden omdat de school vol is.
  • Als jij het als ouder niet eens bent met hoe de school denkt over onderwijs en opvoeding. Dit noem je 'niet onderschrijven van de grondslag'.
  • Bij een aanmelding bij een cluster 1-school (blinde, slechtziende leerlingen) of een cluster 2-school (dove, slechthorende leerlingen of met een taal-spraakontwikkelingsstoornis). Deze scholen horen niet bij een samenwerkingsverband. Zij hebben een eigen toelatingsprocedure.
  • Als een leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de school. Soms zijn er aanvullende voorwaarden, die staan vermeld op de website van de school.