Wat is passend onderwijs?

Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind hulp krijgt op de eigen school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Daarom bestaat de zorgplicht passend onderwijs. De meeste jongeren kunnen de lessen op de middelbare school goed volgen. Maar niet iedereen is hetzelfde. Sommige jongeren hebben extra hulp nodig. Niet elke school kan die hulp geven. Als dit het geval is, is het beter naar een andere school te gaan die de benodigde hulp wel kan bieden. Dat kan een andere school voor voorgezet onderwijs (vo) zijn of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso).