Hoe praat ik met school over extra hulp/ondersteuning?

Als de school denkt dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, zijn er gesprekken met jou als ouder. En met je kind. Zo’n gesprek wordt vaak een MDO genoemd, dat is de afkorting van ‘multidisciplinair overleg’. Als ouder mag je altijd bij een MDO zijn totdat je kind 16 jaar is. Een kind van 16 jaar of ouder bepaalt zelf of zijn of haar ouder bij het overleg aanwezig is.

Een gesprek met school is bijvoorbeeld met de mentor of de ondersteuningscoördinator. Het kan zijn dat ook anderen aanwezig zijn, bijvoorbeeld een deskundige, de jeugdarts, iemand van het samenwerkingsverband of een leerplichtambtenaar (LPA). De school heeft altijd jouw toestemming nodig om anderen bij een gesprek uit te nodigen. En vanaf 16 jaar (ook) de toestemming van je kind zelf.

Meepraten over het plan

Het is belangrijk dat jij en je kind meepraten over het plan voor de extra ondersteuning. Jij kent je eigen kind het allerbeste en kunt vertellen hoe het thuis met jouw kind gaat. Je kind kan zelf ook aangeven hoe het gaat en wat het nodig heeft. Samen praten jullie over de oplossing die het beste bij jouw kind past. Soms is het goed als je kind zelf bij (een deel van) het overleg is. Jongeren hebben het recht om mee te praten en hun mening te geven.
Je mag ook iemand anders meenemen naar het overleg, bijvoorbeeld een familielid. Vertel dit dan wel van tevoren aan de school.

Als de school iemand van buiten de school bij het gesprek wil uitnodigen (bijvoorbeeld een zorgverlener), kun je vragen waarom dit nodig is. Het kan zijn dat je kind het zelf fijn vindt dat deze persoon bij het gesprek zit.

Toestemming voor onderzoek

Soms is het nodig dat iemand van buiten school extra onderzoek doet om te bekijken welke extra hulp je kind nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld onderzoek zijn door een psycholoog of logopedist. Ook dat wordt vaak besproken in een multidisciplinair overleg. Ouders moeten altijd toestemming geven voor extra onderzoek. Vanaf 12 jaar moet ook om de mening van je kind zelf worden gevraagd.
Over een mogelijk onderzoek kun je ook vragen stellen. Waarom vindt de school het onderzoek nodig? Wie gaat het onderzoek doen? Waar en wanneer?
Het maakt niet uit wie het onderzoek doet, als ouder krijg jij altijd als eerste het verslag te lezen. Jij besluit of de school het ook mag lezen. Als je kind 16 jaar of ouder is, is ook de toestemming van je kind nodig. Lees hierover meer bij ‘Welke informatie moet ik delen met de school?’.

Praten over de extra hulp

De school beschrijft in het dossier van jouw kind hoe het met de extra hulp gaat. Minstens één keer per jaar bespreekt de school met jou het ontwikkelingsperspectief voor jouw kind. Is dit nog steeds hetzelfde of is het goed om het aan te passen? Lees hierover meer onder de vraag ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?’.