Wat is voortgezet speciaal onderwijs (vso)?

Het voortgezet speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen en jongeren die méér extra hulp nodig hebben dan een andere middelbare school kan geven.

Belangrijke kenmerken van het voortgezet speciaal onderwijs:
* Meestal kleinere klassen.
* Leerlingen hoeven minder vaak van klaslokaal te wisselen, zodat er minder prikkels zijn.
* Vaak andere leerdoelen.
* Soms geen of minder vakdocenten; een docent geeft dan les in meerdere of alle vakken.
* Soms op een andere manier examen doen. Het is goed om dit bij de school na te vragen. Lees meer bij de vraag ‘Hoe gaat het examen in het voortgezet speciaal onderwijs?’

Om naar het voortgezet speciaal onderwijs te kunnen, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Lees daarover meer bij de vragen ‘Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv)?’ en ‘Wat als ik het niet eens ben met plaatsing op voorgezet speciaal onderwijs?’.