Wat als mijn kind jeugdhulp nodig heeft op school?

Als je kind extra hulp nodig heeft, is het mogelijk om ‘jeugdhulp’ in te zetten. Jeugdhulp is onder andere bedoeld voor kinderen die psychische steun nodig hebben. Maar ook voor kinderen in gezinnen waar veel opvoedproblemen zijn.

De gemeente waar je woont, organiseert de jeugdhulp. Dit gebeurt soms in samenwerking met scholen. Samenwerkingsverbanden maken daarover eens in de vier jaar afspraken met alle gemeenten in hun regio. Je kunt als ouder ook zelf bij jouw gemeente om jeugdhulp vragen.

Als jouw kind jeugdhulp nodig heeft om goed passend onderwijs te krijgen, dan staat hierover informatie in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Daarin staat wat voor zorg of hulp je kind nodig heeft en hoe dat geregeld wordt. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief?’.