Wat als mijn ouders en ik een school voor voortgezet speciaal onderwijs niet bij mij vinden passen?

Als jouw school vindt dat jij het beste naar een school in het voortgezet speciaal onderwijs kunt gaan, moeten ze hiervoor een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ aanvragen. Als jij en je ouders het niet eens zijn met het besluit in deze toelaatbaarheidsverklaring, kunnen je ouders bezwaar maken. Hierover kun je op deze website meer lezen bij het onderdeel ‘Informatie voor ouders’.