Wat als ik en mijn ouders een gespecialiseerde school niet passend vinden voor mij? Of als wij niet vinden dat ik naar voortgezet speciaal onderwijs moet?

De school moet voor plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs (vso) een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aanvragen bij het samenwerkingsverband. Als jij en je ouders het niet eens zijn met het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring, kunnen je ouders hiertegen in bezwaar. Hierover kun je meer lezen op onze website bij informatie over passend onderwijs voor ouders.