Wat als mijn ouders en school er niet uitkomen?

Het is belangrijk dat je ouders en jouw school goed met elkaar blijven praten. Met vragen kunnen jij en je ouders altijd terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt van jouw samenwerkingsverband. Je ouders kunnen ook gaan praten met het schoolbestuur. Als je ouders en school het dan nog niet met elkaar kunnen oplossen, kunnen ze hulp vragen aan een onderwijsconsulent. Die kan je ouders en jouw school helpen om er samen uit te komen. Het is belangrijk om te blijven praten met elkaar. Als het toch echt niet lukt, kunnen je ouders een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school of naar de geschillencommissie passend onderwijs (GPO) gaan.