Wat als mijn ouders en school er niet uitkomen?

Het is belangrijk dat je ouders en jouw school goed met elkaar blijven praten. Met vragen kunnen jij en je ouders altijd terecht bij dit ouder- en jeugdsteunpunt. Je ouders kunnen ook gaan praten met het schoolbestuur.

Als je ouders en school samen geen oplossing kunnen bedenken, kunnen ze hulp vragen aan een onderwijsconsulent. Dat is iemand die ervaring heeft met dit soort situaties en kan helpen om er samen uit te komen. Het is belangrijk om te blijven praten met elkaar.

Als het écht niet lukt, kunnen je ouders een klacht indienen bij de klachtencommissie van jouw school. Of ze kunnen naar de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) gaan.