Wat als het niet lukt om passend onderwijs voor mij te organiseren?

Als je van school extra hulp krijgt, is de school verplicht om daar minimaal één keer met jou en je ouders over te praten. Werkt de hulp wel of niet goed? Het kan zijn dat de hulp onvoldoende werkt en de school jou niet goed genoeg kan ondersteunen. Dan komen er vaak gesprekken over hoe het verder moet. Jullie praten bijvoorbeeld met de mentor of de ondersteuningscoördinator. Samen met de school gaan je ouders en jij bekijken wat de beste oplossing is.

Het is goed om te weten dat je altijd recht hebt op onderwijs. Lees hierover meer bij de vraag ‘Ik heb extra hulp nodig. Is de school verplicht mij te helpen?’.