Wat als het niet lukt om passend onderwijs voor mij te organiseren?

Soms lukt het jouw school niet om het onderwijs te regelen dat bij jou past. Zelfs als er een ontwikkelingsperspectief is gemaakt en als je extra ondersteuning hebt gekregen, wil dat niet altijd zeggen dat die extra ondersteuning ook goed werkt. Jouw school moet minstens één keer met jou en je ouders hebben besproken of de extra ondersteuning goed werkt. Lukt het school niet om jou passend onderwijs te geven? Dan is jouw school handelingsverlegen. Vaak komen er dan gesprekken over hoe het verder moet. Met de mentor of de ondersteuningscoördinator bijvoorbeeld. Het samenwerkingsverband kan daar misschien bij helpen. Het is goed te weten dat je altijd recht hebt op onderwijs. Lees hierover meer bij de vraag ‘Ik heb extra hulp nodig. Is de school verplicht mij te helpen?’.