Hoe werkt school samen met mijn ouders en met mij?

Als jij het zelf aankan en ook prettig vindt, kan school met jou bespreken hoe het met je gaat. Als het over medische gegevens gaat, moeten je ouders daar wel bij zijn. In ieder geval totdat je 16 jaar bent. En als er medische beslissingen moeten worden genomen of afspraken gemaakt, kan dat tot je 16 jaar bent, niet zonder je ouders. Als jij liever niet alleen met de school praat, kunnen jij en je ouders dat bij de school aangeven en daar duidelijke afspraken over maken. Het is belangrijk dat school, je ouders en jij goed met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Jullie hebben namelijk het recht om mee te praten over het onderwijs wat jullie nodig hebben. Daarover je eigen mening geven is dus belangrijk.