Hoe werkt school samen met mijn ouders en met mij?

Als de school met jou wil bespreken hoe het met je gaat, dan bepaal jijzelf of je dit prettig vindt en of je dit alleen wilt doen of samen met je ouders. Als jij liever niet alleen met de school praat, kunnen jij en je ouders dat bij de school aangeven en daar duidelijke afspraken over maken. Het is belangrijk dat school, je ouders en jij goed met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Jullie hebben namelijk het recht om mee te praten over het onderwijs dat jij nodig hebt. Daarover je eigen mening geven is dus belangrijk.

In bepaalde gevallen moeten je ouders altijd bij een gesprek met school aanwezig zijn:
* Je bent nog geen 16 jaar en het gaat over medische beslissingen.
* Je bent nog geen 16 jaar en er moeten afspraken gemaakt worden.

Als je nog geen 16 jaar bent, mag school altijd met je ouders over jou praten. Vanaf 16 jaar moet jij daar toestemming voor geven. Die leeftijdsgrens van 16 jaar is belangrijk, ook als het gaat over (schriftelijke) informatie over jou delen. Meestal mag dit niet zonder jouw toestemming.