Hoe weet de school wat ik nodig heb?

De schoolleiding onderzoekt wat je nodig hebt, door met jou en je ouders te praten. Als je naar een nieuwe school gaat, vraagt die school informatie op van je oude school. Als je al op school zit, praat de leiding ook met jouw docenten en mentor. Soms is extra onderzoek nodig door iemand van buiten de school, om te bekijken wat jou het beste kan helpen. Bijvoorbeeld een onderzoek door een psycholoog of logopedist. Voor dit onderzoek vraagt de school toestemming aan jou en aan je ouders. Natuurlijk mag je met je ouders overleggen als je dat fijn vindt.